Menu

Kupno pensjonatu na kredyt do już żaden problem.

07/11/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze

Wiele lat temu jeśli ktoś myślał o własnym biznesie jakim jest prowadzenie pensjonatu, to w większości przypadków kończyło się to tylko na planach, ponieważ dostęp do kredytów był bardzo ograniczony. Czy dzisiaj ta sytuacja uległa zmianie? Zdecydowanie tak , dzisiaj mamy już łatwo dostępny kredyt hipoteczny na zakup pensjonatu skierowany do klientów, którzy nie mogą uzyskać kredytu inwestycyjnego. Jest dużo korzystniejszy jeśli mówimy o oprocentowaniu i o dużo dłuższym okresie kredytowania. Oprocentowanie takiego kredytu zależy od wielu czynników, takich jak: waluta kredytu, wysokość wkładu własnego i cel kredytu.

Można wybrać najkorzystniejszą dla siebie walutę, frank szwajcarski (CHF), dolar amerykański (USD), euro (EUR) i polski złoty (PLN).

Co do wysokości kredytu, to maksymalna kwota o którą może ubiegać się klient zależy od wysokości dochodów i ich źródeł, oraz wartości lokalu stanowiącego zabezpieczenie, ale nie więcej jak 100 % wartości nieruchomości.

Zabezpieczeniem kredytu na zakup pensjonatu jest prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej niniejszej nieruchomości, także cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W większości przypadków kredyt wypłacany jest jednorazowo, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to może być wypłacony w transzach np. w sytuacji kiedy klient jest w trakcie realizacji projektu na etapie budowy i wtedy właśnie kredyt wypłacany jest cyklicznie w transzach zgodnie z postępem prac budowlanych.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]