Menu

Kredyty hipoteczne

15/05/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze

Kredyty hipoteczne stały się nieodłącznym elementem transakcji wykonywanych na rynku nieruchomości. Wpłynęły na to niskie stopy procentowe utrzymujące się od paru lat a także konkurencyjność wśród banków. Banki konkurując ze sobą o klienta prześcigają się w propozycjach i promocjach mających ułatwić potencjalnemu kredytobiorcy uzyskanie potrzebnych środków do realizacji swoich zamierzeń.

Na początku warto jest przejrzeć kredyty hipoteczne oferowane przez różne banki. Oszacować w jakiej wysokości wziąć kredyt, w jakiej walucie, na jak długo. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym i będziemy z nim związani przez wiele lat.

Od 1 lipca zmieniły się zasady udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Zasady te są bardziej restrykcyjne, ponieważ bank analizując naszą zdolność kredytową założy, że pożyczka, którą chcemy otrzymać jest średnio o 20% większa niż zadeklarowaliśmy. Oznacza to dla nas wykazanie się większą zdolnością kredytową.

Bank jest zobligowany zaproponować nam w pierwszej kolejności kredyt w złotówkach a potem dopiero w walucie obcej. Decydując się na walutę obcą musimy wyrazić zgodę na piśmie, że kredyt w walucie obcej wybraliśmy z własnej woli oraz akceptujemy związane z tym ryzyko.

Ważne jest, aby podpisując umowę kredytową zapoznać się jakie mamy prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej. W tym celu należy zawsze dokładnie czytać umowę. Można nawet zabrać umowę do domu i tam w spokoju przeczytać. Jeżeli czegoś nie rozumiemy to poradzić się doradcy lub prawnika.