Menu

Ślub cywilny

07/09/2007 - Inne

Jeśli masz zamiar niedługo wyjść za mąż, powinieneś zapoznać się z wszelkimi możliwościami wzięcia tego ślubu. Najwięcej w Polsce zawiera się ślubów kościelnych. Ma to miejsce głównie dlatego, że większość naszego społeczeństwa przyznaje się do wiary rzymsko-katolickiej i dlatego, że dzięki umowie konkordatowej, ślub kościelny jest ślubem konkordatowym i jest uznawany przez państwo polskie identycznie jak ślub cywilny. Oczywiście są także sytuacje, gdy para, z różnych względów nie może lub nie chce brać ślubu kościelnego. Dla nich pozostaje zawsze ślub cywilny.
Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego. Zawiera się go w Urzędzie Stanu Cywilnego, a częściej w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego jednego z państwa młodych. O zamiarze zawarcia małżeństwa nie musimy poinformować urzędu właściwego dla drugiego z państwa młodych. Przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego gdzie reguluje się opłatę skarbową, powinno się okazać dowody osobiste i dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia i pisemne oświadczenie, że nie istnieją okoliczności wykluczające zawarcie ślubu. Jeżeli związek małżeński zawiera wdowa lub wdowiec, należy przedstawić również odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego partnera życiowego. W przypadku rozwodników należny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja rozwodu. W przypadku kobiet przed osiemnastym i mężczyzn przed dwudziestym pierwszym rokiem życia przedłożyć trzeba również orzeczenie sądu rodzinnego, przyzwalające na zawarcie związku małżeńskiego. Jeśli ślub cywilny bierze obcokrajowiec wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski, a do tego należy przedstawić dokument z kraju pochodzenia lub konsulatu danego kraju o braku przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego. Akt małżeństwa zawieranego w Urzędzie Stanu Cywilnego jest sporządzany niemal natychmiast po jego zawarciu, a w dniu zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie muszą dostać odpisy. Zawarcie ślubu następuje publicznie w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dwóch pełnoletnich świadków, po sprawdzeniu ich tożsamości na podstawie dowodów osobistych, zarówno pary młodej, jak i świadków. Kierownik Urzedy Stanu Cywilnego wygłasza mowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki życia społecznego, po czym zadaje narzeczonym pytanie czy są gotowi zawrzeć związek małżeński i czy zrobią wszystko, aby ich związek był szczęśliwe i trwałe. Jako symbol zawartego ślubu, państwo młodzi zakładają sobie nawzajem obrączki. Całość trwa około dwudziestu minut. Następnym etapem jest podpisanie aktu małżeństwa przez świeżo poślubionych, świadków i kierownika urzędu. Ceremonię kończą życzenia dla nowo zaślubionych, które jako pierwszy składa kierownik USC, zaraz potem świadkowie, rodzice i pozostali zaproszeni. Później, czasami w zależności od ustaleń poczynionych wcześniej, uczestnicy uroczystości proszeni są o przejście do sali obok, gdzie wznoszony jest toast za szczęście młodej pary. Później, zazwyczaj goście udają się do domu weselnego.
Jeśli zainteresował cię temat ślubu cywilnego i masz zamiar dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, serdecznie zapraszam cię na stronkę internetową w całości poświęconą organizacji ślubu i przyjęcia weselnego. Znajdziesz tam rady specjalistów i odpowiedzi na często pojawiające się pytania na temat szczegółów zawierania związku małżeńskiego w Polsce.