Menu

Budownictwo – stropy i ściany

17/10/2007 - Budownictwo mieszkaniowe

W niemal każdym typie budownictwa zastosowanie znajdują stropy Filigran, Stropy pół prefabrykowane, ukrywające się czasem pod nazwą 2K. termin ten oznacza, iż część stropu wykonuje się w zakładzie, a część dopiero na budowie. Półfabrykatami nazywa się tu płyty noszące miano filigranowych. Są one wzmocnione przez grube pręty, zbrojenia. Na budowie dokładane są jedynie zbrojenia dodatkowe i wykonywana jest warstwa nadbetonu, tak właśnie montuje się stropy Filigran. Mogą one być stosowane zarówno w budownictwie jedno, jak i wielo-mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ich największa zaletą jest fakt, iż mogą one przyjmować dowolne kształty. Szczególnie popularne są płyty balkonowe umożliwiające montowanie balkonów w każdy możliwy sposób. Stropy Filigran to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Mogą być one naprawdę mocno obciążone, gdyż dzięki swojej konstrukcji i sposobom zespolenia ze zbrojeniami ma takie możliwości. Stropy kanałowe Żerań wykonywane są natomiast z prefabrykowanych żelbetonowych płyt kanałowych, zwanych inaczej żerańskimi. Są związane z technologią tzw. wielkiej płyty. Stropy kanałowe Żerań mają kilka zalet, między innymi: pozwalają na szybki montaż, bez potrzeby ustawiania podpór montażowych, konieczne jest natomiast użycie dźwigu; istnieje możliwość obciążenia stropu natychmiast po ułożeniu płyt, w kanałach które się w płytach znajdują możliwe jest ułożenie instalacji i kabli. Płyty produkowane są w różnych rozmiarach, można je z łatwością dopasować do rozmiaru ścian zewnętrznych. Stropy kanałowe Żerań, jeżeli umieścimy w nich otwory, koniecznie trzeba zaślepić je koniecznie przed betonowaniem wieńca. W przeciwnym razie wpuścimy beton do otworów. Słupy prefabrykowane dostępne są w różnych wymiarach, kształtach i długościach. Powierzchnia betonu jest gładka, a krawędzie fazowane. Wymagany minimalny wymiar przekroju jaki mieć muszą słupy prefabrykowane wynosi 300 mm x 300 mm nie tylko ze względów montażowych, ale także aby wykonać połączenia słupowo-belkowe. Słupy prefabrykowane, żelbetowe utwierdzane są w fundamencie przy pomocy kielichów fundamentowych lub prętów wypuszczonych z fundamentu. Kielichy fundamentowe mogą być również prefabrykowane.