Menu

Bony skarbowe

19/05/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze

Bony skarbowe, nazywane również wekslami lub biletami skarbowymi, a angielskiego treasury bill. Jest to dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa o terminach emisji od jednego do piędziesięciu dwóch tygodni. Jest narzędzie Skarbu Państwa służące do zaciągania krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Bony posiadają stałe oprocentowanie, o charakterze dyskontowym, są to ciekawe inwestycje. Pierwsze bony pojawiły się w Anglii w tysiąc osiemset siedemdziesiątym roku. W Polsce emitowane były przed wojną, obecnie pojawiły się po roku 1991.

W Polsce na rynku pierwotnym bony skarbowe, sprzedawane są najczęściej poprzez przetargi organizowane przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP. Centralny Rejestr Bonów Skarbowych w Departamencie Polityki Pieniężno – Kredytowej NBP, jest instytucją która ewidencjuje bony skarbowe. Odpowiednie inwestycje w akcje są sposobem na własne biznes. Nie musisz już się zastanawiać jak założyć firmę, wystarczy grać na giełdzie.