Menu

Wywiadownie gospodarcze; rola w windykacji.

16/07/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze

W biznesie wywiad gospodarczy funkcjonuje przede wszystkim na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to sprawdzanie wiarygodności potencjalnego partnera handlowego i to zwykle wtedy, gdy zanosi się na udzielanie mu kredytu kupieckiego. A druga płaszczyzna, na której działa wywiadownia gospodarcza to często konsekwencja zaniedbania działań na tej pierwszej, kiedy to lekkomyślność i źle rozumiana przez aktualnego wierzyciela oszczędność zaowocowały zaniechaniem – niesprawdzeniem wiarygodności kontrahenta. I dochodzi wówczas do sytuacji, kiedy komornik jest bezradny lub przynajmniej bezradność wierzycielowi w jego sprawie deklaruje. Profesjonalna wywiadownia gospodarcza zatrudniająca fachowców – detektywów może zdziałać naprawdę wiele. Choć celem, którzy przyświeca wierzycielowi zlecającemu przeprowadzenie wywiadu jest ujawnienie majątku dłużnika (czasem w sytuacjach gdy komornik po prostu przeoczył składnik majątku), to po prostu nie zawsze ów majątek zostaje wykryty, gdyż dłużnicy często przezornie pozbywają się go a nie ukrywają. Konsekwentni i rzetelni wywiadowcy nie zadowalają się stwierdzeniem, że „majątku nie stwierdzono” i przesłaniem takiej smutnej wzmianki w raporcie do zleceniodawcy. Jeżeli bowiem dłużnik nie jest w stanie wytłumaczyć się, co stało się z pieniędzmi za wszak sprzedany przezeń towar, ale za który on jednak nie zapłacił wierzycielowi, lub nawet nie podejmuje starań aby się wytłumaczyć, wywiadowcy zbierają informacje pod kątem udowodnienia później organom ścigania, że popełnił on przestępstwo. Tym bardziej, że zwykle okazuje się, iż poszkodowany na kilkadziesiąt tysięcy wierzyciel – zleceniodawca przeprowadzenia wywiadu wcale nie jest jedynym pokrzywdzonym przez tego dłużnika. Po zebraniu materiału dowodowego można uzmysłowić dłużnikowi że jeśli nie ureguluje on należności, to zostanie skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przezeń przestępstwa oszustwa. Bywa wówczas że dłużnik, jeżeli nie po takim ostrzeżeniu, to w trakcie postępowania karnego lub jako skazany już wyrokiem w zawieszeniu, reguluje zobowiązanie przynajmniej w znacznej części.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]