Menu

Antyki

05/06/2007 - Kultura i sztuka

Porcelana z Sevres jest niezwykle ceniona przez nie tylko europejskich zbieraczy. Bardzo trudno scharakteryzować w krótkim szkicu cały okres działalności Sevres – tylko lista sygnatur malarskich stosowanych w tej manufakturze to prawie pięćset pozycji. Można natomiast powiedziec jedno – porcelana z tej manufaktury należy do najpiękniejszych na świecie.

Kolekcjonerzy powinni pamiętać, że na targach staroci i aukcjach możemy napotkać antyki o niepełnej wartości. Często pojawia się porcelana z okresu, gdy zakład w Sevres przeżywał trudności finansowe. Porcelana ta, pomimo iż sygnowana identycznym znakiem nie jest uznawana przez kolekcjonerów za pełnowartościową.

Tego typu porcelana pochodzi z okresu 1801 oraz 1850, kiedy to wybrakowaną porcelanę z Sevres sprzedawano po bardzo niskiej cenie. Były to często wyroby niedokończone jednak posiadające sygnatury. Półfabrykaty bywały wykupywane przez pomniejsze manufaktury i chałupników, którzy sprytnie ozdabiali je, ukrywając w ten sposób wady porcelany. Tak przygotowana porcelana była następnie sprzedawana jako pełnowartościowy wyrób fabryki Sevres.

Tym faktem możemy też wytłumaczyć dużą rozpiętość wartości artystycznej – porcelana dekorowana artystycznie – od niezłej klasy dekoracji aż po zupełny kicz, bowiem wykończenia wykonywali często pokątnej klasy artyści, robiący to anonimowo. Po tych niekorzystnych doświadczeniach fabryka w Sevres starała się nie wypuszczać na rynek wyrobów nie dokończonych, nie malowanych i wybrakowanych.

Dodaj komentarz