Menu

Wystawiać się czy nie?

20/12/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Inne

Staropolskie „zastaw się, a postaw się” stosowane we współczesnym biznesie to gra zbyt ryzykowna. Wystawianie się przez firmę, by zaprezentować swe produkty czy usługi to tylko jedna z form promocji. W dzisiejszym świecie precyzyjnego rachunku zysków i strat optymalizacja kosztów uzyskania przychodu nabiera niezwykłego znaczenia. Wskaźnik ROI (return on investment) każe nam pilnie obserwować relację pomiędzy kosztami poniesionymi na określone działania, np. promocyjne, a wymiernymi skutkami finansowymi tychże działań. Do niedawna wystawianie się było możliwe niemalże wyłącznie na dużych imprezach targowych z natury rzeczy bardzo kosztownych. Systemy wystawiennicze, ich gama oferowana przez organizatorów była niezwykle uboga. Lekkie, przenośne systemy wystawiennicze poszerzyły tę gamę w ostatnich latach w znacznym stopniu. To już nie sztywne boxy zbudowane z aluminium przez wyspecjalizowane firmy. Dzisiaj to często ściany reklamowe będące własnością wystawiającego się. Lekkie, ciekawe w swej grafice, łatwe w transporcie i montażu ścianki reklamowe to dziś kanon wystawienniczy. Oczywiście nie same ściany reklamowe tworzą pełne stoiska targowe. Częstym ich uzupełnieniem są np. banery reklamowe. Ich filozofia jest bardzo zbliżona do tej reprezentowanej przez ścianki reklamowe: łatwość transportu, montażu, atrakcyjny przekaz wizualny. To najważniejsze cechy czyniące banery reklamowe tak wszechstronnymi narzędziami przekazu wizualnego dającego możliwość koponowania ich ze ścianami reklamowymi w pełni użyteczne stoiska targowe.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]