Menu

Sprzedaż tworzyw sztucznych

31/01/2008 - Inne

Nieustannie rosną wymagania stawiane materiałom budowlanym i wykończeniowym. Chcemy, aby były one wytrzymałe, odporne na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych, dźwiękochłonne, a przy tym posiadały ciekawe kształty i kolory. Niestety w wielu wypadkach tradycyjne tworzywa takie jak drewno, ceramika oraz metal nie spełniają już wszystkich naszych wymagań. Z tego względu coraz większą popularnością cieszą się tworzywa sztuczne powstające z polimerów syntetycznych. Firmy, w których ofercie znajdują się tworzywa sztuczne (sprzedaż i produkcja) podbijają rynek i nic nie wskazuje na to, żeby tendencja ta miała zostać wkrótce zahamowana. O popularności, jaką cieszą się tworzywa sztuczne decydują przede wszystkim ich uniwersalne właściwości. Tworzywa sztuczne nie tylko posiadają wszystkie atuty właściwe dla tworzyw naturalnych, ale również wyjątkowe cechy, których nigdy nie mogłoby uzyskać drewno, metal czy kauczuk naturalny. To właśnie rosnące zainteresowanie nimi sprawiło, że firmy oferujące tworzywa sztuczne (sprzedaż w największym stopniu, ale zagadnienie te dotyczy również przedsiębiorstw zajmujących się ich produkcją) nie są w stanie prowadzić dystrybucji tworzyw sztucznych każdego rodzaju, Postępującą specjalizacja spowodowała, że obecnie poszczególne firmy albo sprzedają tworzywa sztuczne znajdujące zastosowanie w jednej tylko gałęzi przemysłu (na przykład w sektorze budowlanym), albo koncentrują się na jednej tylko ich odmianie (dla przykładu – sprzedają tylko płyty PCV i inne produkty powstające z polichlorku winylu). Właśnie polichlorek winylu i produkty wytwarzane przy jego udziale (płyty PCV, materiał elektroizolacyjny stosowany w energetyce, igelit pokrywający nawierzchnię stoków zjazdowych) wywołują coraz większe zainteresowanie. Polichlorek winylu ma właściwości termoplastyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną i wysoką odporność na działanie wielu rozpuszczalników, a płyty PCV charakteryzują się dodatkowo odpornością na działanie światła i innych czynników atmosferycznych stanowiąc jednocześnie dobra izolację termiczną i akustyczną. Postęp naukowy i zaawansowane badania sprawiają, że tworzywa naturalne już obecnie są zdecydowanie wypierane przez tworzywa sztuczne. Sprzedaż i dystrybucja tych ostatnich przynosi duże zyski, a uznanie wyrażane przez odbiorców pozwala przypuszczać, że tendencja ta nie powinna zbyt szybko ulec zmianie.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz