Menu

ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa

10/08/2007 - Zdrowie , uroda

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – pol. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji) objawia się brakiem koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz hiperaktywnością ruchową. Diagnoza stawiana jest z reguły pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia. W tym okresie przybierają na sile problemy, które do tej pory nie były aż tak dokuczliwe. Dzisiaj, inaczej niż paręnaście lat temu, uważa się, że nadpobudliwość psychoruchowa jest wynikiem opóźnionego rozwoju niektórych struktur mózgu, a nie mikrouszkodzeń układu nerwowego.
ADHD jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. U osób chorych na nadpobudliwość psychoruchową rejony mózgu, których zadaniem jest pobudzanie działają w sposó prawidłowy, jednak sfery, odpowiedzialne za hamowanie, funkcjonują w sposób zaburzony. Jest to przyczyną zachowań niewspółmiernych do zaistniałej sytuacji. Nadpobudliwość psychoruchowa powoduje, że dotknięte nią osoby mają trudność z hieraktywnością ruchową, z kontrolą własnej impulsywności, z koncentracją uwagi. Nie potrafią wybrać z różnych bodźców najbardziej ważnych w danej chwili – wszystkie z nich będą dla nich jednakowo istotne. Dzieci nadpobudliwe największe problemy mają w szkołach. Cierpiący na ADHD, zdobywają niższe wykształcenie,a ich edukacja kończy się wcześniej. Osoby takie narażają się w znacznie większym stopniu, na uzależnienia, trudności wychowawcze, depresję. ADHD może przyczyniać się częstop do poważnych komplikacji życiowych.
Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie, lekarze dzieci nadpobudliwych mają do dyspozycji Forum Polskiego Towarzystwa ADHD. Mogą tam znaleźć bardzo ważne i ciekawe informacje o zaburzeniu. Dla zainteresowanych dostępne są artykuły o doświadczeniach innych z tą chorobą, opisane przeżycia, wyrażone opinie, porady, także specjalistów.
Polskie Towarzystwo ADHD oferuje pomoc osobom cierpiącym na ADHD, ale też ich rodzinom, otoczeniu, lekarzom, nauczycielom, terapeutom. W swej pracy zmierza do systemowych rozwiązań, które w sferach służby zdrowia, edukacji, prawa pozwolą chorym na nadpobudliwość psychoruchową uczetsniczyć we wszystkich dziedzinach życia.
Polskie Towarzystwo ADHD zainicjowało kampanię społeczną „ADHD – Świat to za mało!”. Składają się na nią wydarzenia medialne, warsztaty, konferencje, szkolenia, konkursy, akcje społeczne. Prowadzi również Fundusz na Rzecz Wspierania Diagnostyki i Terapii ADHD w Polsce, którego zadaniem jest polepszenie diagnozy i leczenia ADHD. Portal Towarzystwa oferuje informacje o publikacjach na temat ADHD, polecane pozycje książkowe, omówione są na nim metody diagnozowania i leczenia, jest galeria zdjęć, księga gości oraz wiele pożytecznych informacji.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]