Menu

Nowe księgarnie i profile – księgarnie ekonomiczne i informatyczne w jednym miejscu.

02/08/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze

Jeżeli powiemy, że księgarnie online – przykładowo – dzielą się na księgarnie informatyczne i księgarnie ekonomiczne, to popełnimy błąd. Księgarnie online zawierają w sobie oba te profile. Każdy profil księgarni, czy to bedzie profil ekonomiczny, czy informatyczny , czy religijny zawiera się w pojeciu księgarnia online.

Księgarnie online uzyskały taki status dzięki swojej wirtualnej, internetowej ofercie, która pozwala umieścić indeks wszystkich pozycji na rynku wydawniczym, włącznie z opisami, wagą, formatem, na swoje stronie internetowej, co w znacznym stopniu zwiekszyło zasięg takich księgarni w dążeniu do zaspokojenia potrzeb czytelnika. Jeżeli księgarnie informatyczne posiadały tylko książki informatyczne, to księgarnia online posiada ksiażki informatyczne, nie posiadając jedynie statusu księgarni informatycznej. Kiedy księgarnie ekonomiczne wrzucały do swojej oferty jedynie książki ekonomiczne uzyskiwały wysoką sprzedaż książek ekonomicznych wśród klientów zainteresowanych ekonomią, ale tracąc klientów o innych potrzebach profilu lektur. Księgarnie online posiadające wszystkie profile wszystkich księgarni, zaspokajają potrzeby każdego klienta, wprowadzając na rynek księgarski przełomowe zmiany i jeśli tylko to możliwe podtrzymując taki stan następne kilka lat.