Menu

Sklejka Drewno

17/09/2007 - Blogroll, Budownictwo mieszkaniowe, Inne

Cienkie arkusze drewna, np. próbki forniru cienko skrawanego, prze­puszczają promienie świetlne. Wilgotność i zażywiczenie wyraźnie zwiększają przezroczystość drewna. Drewno bielu jest bardziej przezroczyste niż drewno twardzieli. Przezroczystość drewna jest ważną jego właściwością, pozwalającą na wykrywanie ukrytych wad zwłaszcza w produk­cji cienkowarstwowej sklejki. Drewno wykazuje także dużą łatwość przepuszczania pro­mieni Roentgena, właściwość tę wykorzystuje się do badania micelar-nej budowy błony komórkowej oraz do wykrywania wewnątrz drewna pęk­nięć, chodników owadzich, zarośniętych sęków, odłamków metali i innych uszkodzeń produkcyjnych. Przenikanie gazów przez drewno zależy także od jego gęstości i porowatości. Na podstawie doświadczeń wykazano, że przenikanie chloru lub siarkowodoru przez drewno w pomieszczeniu zamkniętym w ciągu 24 godzin jest niewielkie, zwłaszcza, w kierunku promieniowym (ok. 3 mm). Największe jest przenikanie gazów przez przekrój poprzeczny wzdłuż włókien (ok. 10 mm). Intensywność przenikania gazów przez drewno zwiększa się wydatnie na sku­tek działania podwyższonego ciśnienia. Tę właściwość drewna ułatwiającą przenikanie gazów wyzyskuje się m.in. do zwalczania szkodników owadzich i grzybów pasożytujących w drewnie.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]