Menu

Rozpuszczalniki

24/10/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Blogroll, Budownictwo mieszkaniowe, Inne

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozpuszczalników i rozcieńczalników jest ich lotność, czyli zdolność parowania w temperatura pokojowej. Od lotności zależy przede wszystkim czas podsuszania i ;chnięcia wyrobów lakierowych, zwłaszcza zestalających się przez fizyczne odparowanie składników lotnych, np. wyrobów nitrocelulozowych, chlorokauczukowych i spirytusowych sklejka wodoodporna. Wyjątek stanowią rozpuszczalniki reaktywne, np. styren jako składnik wyro­bów lakierowch produkowanych z nienasyconych żywic poliestro­wych i wbudcwujący się w strukturę chemiczną żywicy podczas jej utwardzania. W praktych stosuje się zwykle rozpuszczalniki stanowiące miesza­niny kilku lub kilkunastu związków o różnych grupach funkcyjnych i o dużej rozpiętości temperatury wrzenia. Krajowy przemysł farb i lakierów produkuje i dostarcza odbiorcom wiele różnych hand­lowych rozcieńczalników, które są przeznaczone do konkretnych wyrobów lakierowych, np. rozcieńczalników do wyrobów celulozo­wych i rozcień;zalników do wyrobów chemoutwardzalnych brw. Nie nale­ży stosować rczpuszczalników oraz rozcieńczalników niezgodnie z ich przeznaczenie^, gdyż może to doprowadzić do całkowitego znisz­czenia wyrobił lakierowego. W sytuacjach wątpliwych dobór tych składników należy skonsultować z producentem wyrobu lakierowego. Zaostrzając się od lat przepisy dotyczące warunków pracy i ochrony środowiska zmierzają do wydatnego ograniczenia stosowa­nia rozpuszczalników bądź wręcz do ich wyeliminowania. Zamiast nich coraz powszechniej stosuje się wyroby lakierowe wodorozpuszczalne lub wodorozcieńczalne, które stanowią jeden. z najbardziej korzystnych dla środowiska systemów lakierowych.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]