Menu

Rekrutacja pracowników przez biuro doradztwa personalnego

16/05/2008 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze

Rekrutację w firmach możemy podzielić na rekrutację wewnętrzną oraz rekrutację zewnętrzną. W tym pierwszym przypadku rekrutacja polega na przeniesieniu już zatrudnionych w organizacji pracowników na wyższe stanowiska, które wymagają znajomości struktury firmy oraz zasad jakimi ona się kieruje. Rekrutację wewnętrzną stosuje się również w przypadkach gdy na rynku pracy nie ma pracowników o wymaganych, specyficznych i rzadko spotykanych kwalifikacjach. Praktycznie taka rekrutacja pracowników wygląda tak, że wybranym pracownikom proponowane jest przejście na inne stanowisko przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych warunków pracy (np. ubezpieczeń zdrowotnych czy firmowego telefonu i samochodu). Rekrutacja wewnętrzna dobrze wpływa na motywację pracowników i zapobiega ich odpływowi do innych większych firm oferujących lepsze warunki pracy.

W przypadku zewnętrznej rekrutacji pracowników, polegającej na pozyskaniu pracowników poprzez oferty pracy czy ich przepływ z innych firm, zajmuję się nią wyspecjalizowane doradztwo personalne, biura takie posiadają własne koncepcje rekrutacji przynoszące bardzo dobre efekty. Rekrutacja zewnętrzna ma w porównaniu do wewnętrznej swoje wady i zalety. Zaletą na pewno jest przyciągnięcie do firmy nowych kreatywnych umysłów, które będą miały wpływ na rozwój organizacji. Do czynników pozytywnych można zaliczyć również elastyczność zatrudnienia oraz nowe możliwości rozwoju spowodowane zdobyciem know-how stosowanego w innych firmach. Nowi pracownicy również odpowiednio motywują personel. Do wad rekrutacji zewnętrznej na pewno należą koszty jakie należy ponieść na doradztwo personalne, które zazwyczaj są w wysokości podwójnego wynagrodzenia rekrutowanego pracownika. Również prawdopodobieństwo tego że biuro doradztwa personalnego pomyli się w doborze kandydatów na stanowiska pracy w firmie jest większe, jednak mimo wszystko w niektórych przypadkach rekrutacja zewnętrzna jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz