Menu

Kurs na prawo jazdy

13/09/2007 - Motoryzacja, Nauka i edukacja

Chyba każdy z nas, będąc nastolatkiem, widząc dookoła poruszające się pojazdy, zazdrościł wszystkim kierowcą i chciał samemu jeździć. Jednak aby zostać kierowcą, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszy z nich, to osiągnięcie odpowiedniego wieku, który pozwala o ubieganie się o prawo jazdy danej kategorii. Następne kryterium to zapisanie się na kurs na prawo jazdy i zakończenie tego kursu z pozytywnym wynikiem. Na kursie uczymy się zasad ruchu drogowego, takich jak pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach, zachowanie wobec pieszych i innych. Dopiero wtedy możemy ubiegać się o prawo jazdy, zapisując się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (tak zwanym WORD’zie). Zapisując się tam na egzamin, musimy przedstawić między innymi zaświadczenie o ukończeniu kursu, swoje zdjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów. Jeśli wszystkie dokumenty zostaną przyjęte, zostaje wyznaczony nam termin egzaminu.
Sam egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to nic więcej jak test ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Jest to test wielokrotnego wyboru. Jego zdanie jest tożsame z przejściem do drugiego etapu egzaminu, czyli egzaminu praktycznego z jazdy po mieście. Polega on na kierowaniu pojazdem w ruchu drogowym, pod okiem egzaminatora. Jeśli nie popełnimy żadnych wykroczeń, które by zagrażały bezpieczeństwu, lub rażąco łamały przepisy, nasze staranie o prawo jazdy zostanie uwieńczone sukcesem. Pozostaje nam wtedy tylko czekać na odbiór upragnionego dokumentu. Więcej informacji o tematyce związanej z prawem jazdy znajduje się w innym naszym tekście, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz