Menu

Instalacje odpylające i filtry powietrza

09/08/2007 - Inne

Wszyscy zachwycamy się pięknem naszych pól zielonych, lasów, jezior i rzek. Zwłaszcza czynią to mieszczuchy, którzy w czasie kanikuły wyrwą się na łono natury. Ale utrzymanie jej w stanie dziewiczym nie jest wcale łatwe. Zwłaszcza w czasach postępującego rozwoju przemysłu i zurbanizowania środowiska. Otóż, jeśli chcesz żyć w zgodzie z naturą stosuj wszędzie gdzie to tylko możliwe, w prowadzonych przez siebie fabrykach, zakładach produkcyjnych, warsztatach , a nawet w prywatnych domach instalacje odpylania i instalacje odpylające. W naszym kraju istnieje wiele zakładów i warsztatów rzemieślniczych produkujących różne instalacje odpylające. Instalacje odpylania stosowane są w różnych gałęziach przemysłowych .Np. w cementowniach do odpylania transportu produktów, w przemyśle ceramicznym, w szlifierniach do odpylania i oczyszczania odlewów, w zakładach stolarskich do odpylania linii szlifowania płyt meblowych, w odlewniach, w hutach między innymi przy produkcji żeliwa itp. Ich zadaniem jest zmniejszenie zapylenia hal produkcyjnych, a tym samym ułatwienie oddychania pracującym tam ciężko ludziom. W tych urządzeniach ważną rolę odgrywają różne filtry powietrza. Instalacje odpylające muszą być bezwzględnie stosowane wszędzie tam, gdzie odbywa się proces spalania różnych paliw. Wymagają tego nie tylko od dużych zakładów, hut, elektrowni , fabryk , ale i od małych warsztatów rzemieślniczych czy nawet gospodarstw domowych, nowe Unijne normy emisji pyłów z procesów spalania. Instalacje odpylania muszą mieć zamontowane elektrofiltry, które wychwytują z dymów różne zanieczyszczenia aby nie przeniosły się do atmosfery i nie zanieczyszczały powietrza. Również w gospodarstwach domowych stosuje się różne filtry powietrza jako wkłady do kominów wentylacyjnych, wkłady kominowe, okapy kuchenne, okapy kominkowe, wentylatory wyciągowe i wentylatory napowietrzające . Ich zadaniem jest oczyszczanie wyziewów i dymów przedostających się do atmosfery. Filtry powietrza stosujemy również w różnego rodzaju silnikach spalinowych np. w samochodach. Wykonane one są z papieru filtracyjnego, który zapewnia optymalną filtrację powietrza przez co do silnika trafia tylko czyste powietrze. Ochrania to silnik spalinowy przed wytwarzaniem zbędnego, niszczącego gładź, nagaru.