Menu

Projektowanie biur

10/12/2007 - Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Budownictwo mieszkaniowe

Wykładziny w płytkach posiadające najwyższe walory użytkowe produkowane są przez niespełna półtuzina przedsiębiorstw na świecie, w tym większość w Stanach Zjednoczonych. Powodem tego stanu rzeczy jest olbrzymia konkurencja wymuszająca wyjątkową efektywność na każdym z etapów działania firmy. Jest ona możliwa dzięki wysokim nakładom na badania i rozwój (R&D), a te z kolei są możliwe przy odpowiednio dużej ekonomii skali. Do czasu, kiedy nie wyłonią się nowe, rewolucyjne technologie, trudno będzie wejść nowym podmiotom na rynek wyposażenia i wykładzin dywanowych.

Spośród segmentów rynku, które szczególnie często sięgają po wykładziny ważne jest projektowanie biur. Wykładzina dywanowa o atrakcyjnym wyglądzie, estetyce, niezwykłych cechach użytkowych i funkcjonalnych, stanowi idealne dopełnienie projektu ciekawego wnętrza.

Nie należy zapominać o wyposażeniu, które razem z podłogą i sufitem stanowi „zewnętrzną”, odbieraną przez odwiedzających i użytkowników warstwę biura. Niekiedy poprzez zmianę wykładziny można spowodować, by wnętrze stało się całkowicie nową przestrzenią.

Pracodawcy zwracają coraz pilniejszą uwagę na walory pracy i odbiór swojego przedsiębiorstwa przez klientów i partnerów. W tym miejscu – w połączeniu ze wzrostem gospodarczym ostatnich lat – inwestycje we wnętrza są szczególnie atrakcyjne. Taka operacja to znacznie więcej niż samo odświeżenie – często daje rzeczywistą nową jakość pracy oraz prestiż.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]