Menu

Nieruchomości Płock – remonty

27/02/2008 - Budownictwo mieszkaniowe

Szykuje się poważny remont infrastruktury rogowej na płockim osiedlu Borowiczki. Czas najwyższy, narzekania na stan ulic słychać z każdego tamtejszego mieszkania. Płock rozpisał już przetarg na przeprowadzenie robót. Obejma one miedzy innymi wymianę nawierzchni – w większości na skonstruowaną z kostki brukowej, jednak na głównej ulicy (Mazowieckiej) na jedni położony zostanie asfalt. Przy ulicach pojawią się nowe przyłącza kanalizacyjne, do których podłączone zostaną sąsiednie nieruchomości. Płock nareszcie zrobił cos w kwestii odprowadzania wody z tego osiedla, w międzyczasie jednak zalaniu czy nawet lekkiemu podtopieniu uległ to w czasie poważniejszego deszczu niejeden dom. Płock dostanie częściowy zwrot kosztów planowanych prac ze stosownych funduszy z Unii Europejskiej – nie byłoby możliwe tak szybkie rozpoczęcie robót bez tych pieniędzy, nie byłoby na to stać ani miasta ani mieszkańców osiedla Borowiczki.

Dodaj komentarz