Menu

internet w szczecinie

05/07/2007 - Elektronika, Internet, Komputery

Zanim sieć internetowa pojawiła się w Szczecinie minęło ok ćwierć wieku od momentu powstania internetu.

Historia sieci internetowych to historia ostatnich czterdziestu prawie lat. Wszystko zaczęło się 29 września 1969 roku, kiedy to uczeni na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles , a potem wkrótce po nich na trzech, następnych uczelniach wyższych, zaprojektowano i zainstalowano eksperymentalnie pierwsze węzły sieci ARPANET. Można powiedzieć, że ta pierwsza sieć była bezpośrednim przodkiem dzisiejszego Internetu, który wszyscy na co dzień używamy. Eksperyment poprzedzający powstanie sieci internet ten miał za zadanie zbadać możliwość wybudowania takiej sieci komputerowej, która nie posiada wyróżnionego, jednego punktu centralnego, i w razie czego mogłaby normalnie funkcjonować nawet wtedy gdyby uszkodzeniu uległa pewnej jej części. Do tej pory wszystkie znane i istniejące sieci były zarządzane przez jeden centralny komputer-serwer, którego jakakolwiek awaria pozbawiała całkowicie możliwości pracy całą podległą mu sieć sieć. Taka sieć nie nadawała by się np. do dowodzenia wojskiem podczas wojny, ponieważ taki centralny węzeł sieci byłby natychmiast pierwszym celem wybranym do ataku przez przeciwnika. Postanowiono więc i wypróbowano zaproponowaną wcześniej koncepcję sieci rozproszonej bez jednego zarządzającego komputera. I tak właśnie narodziła się koncepcja internetu, który dzisiaj dotarł już wszędzie i jest dzięki temu nawet taka sieć jak szczecin internet.
Podczas dwóch kolejnych lat sieć internetowa była rozbudowywana, a w pracach nad rozbudowa internetu zaczęła brać udział coraz większa liczba naukowców i pasjonatów z przeróżnych ośrodków badawczych i naukowych. Należało opracować najróżniejsze konkretne aplikacje, które umożliwiały wykorzystanie wszystkich możliwości komunikacyjnych oferowanych przez sieć internet.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]