Menu

Gigalinery opanują drogi Europy ?

19/01/2009 - Motoryzacja

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj swój raport końcowy w badaniu biegłych na skalę UE w sprawie zatwierdzenia 60 tonowych ciężarówek .

Komisja zauważa, że do 25 metrów długości i do 60 ton ciężarówki nie są większym ryzykiem wypadków, ponieważ są one wyposażone w najnowszą technologię zabezpieczeń, które mogłyby być

codziennego użytku w ruchu krajowym jak to ma miejsce w Szwecji i Finlandii ,gdzie pozwolono zachować te rozmiary, ale problemem będzie Europa środkowea, ponieważ istnieje tam wyższe zagęszczenie ruchu .

Jednakże badanie wykazało, że samochody ciężarowe, które są nie tylko dłuższe, ale także z większą masą mają zwiększone ryzyko wypadków.

Ogólnie można zauważyć, że niewielki wzrost długości lub wagi, nie prowadzi do obniżenia bezpieczeństwa dróg”.

Komisja uważa, że mosty stanowią jedną z głównych słabości tego projektu, dostosowanie lub odnowienie ich wymaga większych inwestycji. Firmy spedycyjne czy firmy kurierskie w Europie w obliczu przyjęcia takowej ustawy umożliwającej transport 60-tonowymi ciężarówkami częsciowo zmieniłyby swój park maszynowy. magazynowanie podobmie musiałoby być dostosowane częściowo do tych zmian szczególnie doki centrów logistycznych

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]