Menu

Negatywne aspkety rozwoju motoryzacji

17/09/2008 - Motoryzacja

Naukowcy podejmujący się badania zmian klimatycznych są pewni, że temperatura na naszej planecie z roku na rok jest coraz wyższa. Przyczyną tego jest sam człowiek, który w ostatnich dziesięcioleciach uruchomił w naturze mechanizmy, doprowadząjące do dramatycznej zmiany obrazu świata. Duże ilości spalanych przez człowieka paliw spowodowały wzrost dwutlenku węgla w powietrzu, który ma zdolność zatrzymywania w atmosferze promieniowania cieplnego, pochodzącego z nagrzania Ziemi przez Słońce oraz własnego ciepła Ziemi powstającego w jej wnętrzu. W ten sposób zawartość energii w atmosferze wzrasta i klimat się ociepla, powodując topnienie lodów Antarktydy., co w końcowym efekcie powoduje wzrost poziomu wód.

Szybki rozwój motoryzacji z jakim mamy obecnie do czynienia przyczynia się niestety do zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym głównie powietrza, którym oddychamy staje się coraz bardziej zanieczyszczone poprzez występowanie w powietrzu dwutlenku węgla. Zanieczyszczone powietrze dostaje się bezpośrednio w procesie oddychania do naszego organizmu, przyczyniając się w dużym stopniu do schorzeń układu oddechowego takich jak: dychawica oskrzelowa, rozedma płuc, zapalenie oskrzeli, a także alergii. W środowisku kulturowym człowieka zanieczyszczenia powietrza powodują korozję metali i materiałów budowlanych (np. elementów budynków, samochodów) oraz zabytków (np. nie odporność wielu gatunków kamieni budowlanych na kwaśne deszcze).

W wyniku nadmiernego boom gospodarczego motoryzacja rozwija się także powstawanie zjawiska negatywnego smogu, który interpretujemy jako zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Z fizycznego punktu widzenia smog jest mieszaniną dymu i mgły. Obecnie praca dla kierowcy także powiązana jest z niebezpieczeństwem bezpośredniego codziennego wdychania szodliwych substancji a także przyczyniania się do zanieczyszczenia środowiska. Obecnie firmy kurierskie i transportowe całego świata inwestują w najnowocześniejsze urządzenia, maszyny, pojazdy mające na celu zmniejszenie ilości wydzielanego dwutlenku węgla.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]