Menu

ADHD
Najbardziej ogólna definicja ADHD, jednocześnie oddająca sedno tej choroby, mówi, że najważniejszym jej elementem jest nieumiejętność kontrolowania [...]
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – pol. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji) objawia się brakiem [...]