Menu

Prawo jazdy w okularach
Wada wzroku sama w sobie nie jest przeciwwskazaniem do zdobycia prawa jazdy. Osoba nawet przy dość znacznej wadzie wzroku może odbyć kurs prawo jazdy i [...]