Strona główna > Blogroll

Intensywność reklama pożyczki Vivus jest trudna do niezauważenia. W dłuższym okresie czasu obok wielkich marek typu Coca-cola. Mc Donald’s itp. to chyba jedna z najintensywniej reklamowanych marek (więcej…)
Opublikowane w kategorii Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Blogroll

Zawarte tagi:
 

Tworzyłem sobie kiedyś pytanie: czy gospodarka państwa jest już całkowicie niepodległa od polskich polityków? Czy człowiek posiadający swój interes już nie muszą się martwić o swój byt i o to, że jakiś „wspaniały” polityk wprowadzi nową uchwałę, która przewróci do góry nogami biznes w Polsce? Odpowiedź jest przecież bardzo nieskomplikowana, i nie może żadnej istocie nastręczać problemów. Przecież jest w stu procentach oczywiste, że gospodarka Polski jest nieodłączna od polityki. Polityka to straszliwie marudna istota, która chce strasznie mocno nagannie wpływać na gospodarkę, oczywiście nie w każdych okolicznościach tak jest, przecież gdy polityka jest prowadzona przez prawdziwych ludzi to wpływa bardzo podbudowująco na gospodarkę Polski i opinie o niej.

Niestety straszliwie nie bez przeszkód w współczesnych czasach zgodzić politykę nowemu rządowi z dobrym rządzeniem, ludzie w naszym państwie są aż tak głupi, że nie mają pojęcia o gospodarce kraju i o budżecie kraju. Większość organizacji zawodowych, a w szczególności górnicy pokazali ile obchodzą ich losy kraju i własnych miejsc pracy. Górnicy już nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni czas żądają podniesienia wypłat. Wydarzenia polityczne i przeróżne produkty pokazują niestety, że górnicy są tym razem strasznie samotni w tej potyczce, bo rząd ma już dość wiecznego walenia kasy za coraz to potężniejsze pensje górników, aby ci mogli kupić sobie artykuły spożywcze. Ujrzymy, co ukażą najnowsze wydarzenia i jaki będzie los wspólnego państwa podczas nadchodzącej wizji tak wielu protestów i coraz większego niezadowolenia społeczeństwa, a w szczególności pracowników budżetówki.
Opublikowane w kategorii Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Blogroll, Inne

Zawarte tagi:
 

Także magnaci polscy sprowadzali do swych pałaców poszczególne meble oraz całe ich zespoły z zagranicy. Przez Gdańsk, później przez Elbląg szły meble z Francji, Anglii, Holandii. Przywożono je także ze Śląska (Wrocław), z Nie­miec (Augsburg), z Prus (Królewiec). Większość jednak musiała być wykony­wana w Polsce. Magnackie siedziby posiadały niezliczone wprost ilości sprzę­tów różnego rodzaju. Świadczą o tym obszerne regestry ruchomości w archi­wach Krasińskich, Massalskich czy Radziwiłłów drewno. Nie wszystkie sprzęty słu­żyły do codziennego użytku: drogie meble rozstawiane podczas pobytu gości po ich wyjeździe chowano na ogół starannie w skarbcach.
Opis zamku w Żółkwi na podstawie inwentarza z r. 17267 daje pewne pojęcie o wyglądzie wnętrza w początku wieku. Obicia były po większej części adamaszkowe, np. w gabinecie: „obicia adamaszkowego, wyszywanego złotem w kwiatki i różne zwierzęta w bryt jeden biały, drugi błękitny, brytów siedemnaście, spłowiałe”; jedno zaś z pomieszczeń określone jako „sala wielka” miało obicie „szare skórzane gdańskie naokoło”. Inwentarz wymienia duże ilości obrazów, głównie portretów, nie określając ich bliżej meble kuchenne.
Obserwujemy w zamku dużą różnorodność sprzętów. Jednakże były one już wówczas po większej części stare i zniszczone. Meble skrzyniowe w opisach pokoi nie są prawie wcale wymieniane. Spotykamy tam różnego rodzaju stoły, jak np. „stół dwułokciowy powleczony blaszką srebrną, która jest popsowana, wszystek jednakowy […], stół okrągły w ośm grani mniejszy, nogi alias spód czarny, bez srebra, wierzch zaś blachą bitą sztychowany w różne kwiecia i zwierzęta […], stolików parzystych, półtorałokciowych na nóżkach dębowych, płótnem malowanym pokrytych dwa”, a nawet „stół do bilardu suknem zielonym obity”. Najwięcej było meble kuchenne służących do siedzenia: „taborecików starych ceglastych, brzegiem srebrem haftowa­nych trzy, […] krzeseł sześć, bez poręczy, aksamitnych czerwonych w zielone kwiaty, złote, środkami zażywane, taborecików takichże do tych krzeseł dwa […], krzeseł jedwabiem z włóczki wyszywanych, nogi i poręcze pozło-
34
cistę sześć, en petit point”, a do tego „parawanek do komina tejże roboty krzy­żowej […], krzeseł bez poręczy, aksamitnych, środki z tureckiej materii na dnie srebrnym w złoty kwiat cztery, taborecików, z tejże materii brzegi a środek aksamitny czerwony, para, zażywane […], krzesło z poręczami aksa­mitem rytym obite naokoło, alias altembasem, drugie krzesło tąż formą, burgatelą żółtą z czerwoną obite […], stołków sukiennych zielonych z Wrocła­wia dwanaście”. Pochodzenie mebli jest wyjątkowo tylko wymieniane. Z in­nych sprzętów znajdujemy w inwentarzu także: „łóżko chińskie, na którym kołdra stara wyszywana”.
Opublikowane w kategorii Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Blogroll, Inne, Rozrywka

Zawarte tagi:
 

Rozpuszczalniki

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozpuszczalników i rozcieńczalników jest ich lotność, czyli zdolność parowania w temperatura pokojowej. Od lotności zależy przede wszystkim czas podsuszania i ;chnięcia wyrobów lakierowych, zwłaszcza zestalających się przez fizyczne odparowanie składników lotnych, np. wyrobów nitrocelulozowych, chlorokauczukowych i spirytusowych sklejka wodoodporna. Wyjątek stanowią rozpuszczalniki reaktywne, np. styren jako składnik wyro­bów lakierowch produkowanych z nienasyconych żywic poliestro­wych i wbudcwujący się w strukturę chemiczną żywicy podczas jej utwardzania. W praktych stosuje się zwykle rozpuszczalniki stanowiące miesza­niny kilku lub kilkunastu związków o różnych grupach funkcyjnych i o dużej rozpiętości temperatury wrzenia. Krajowy przemysł farb i lakierów produkuje i dostarcza odbiorcom wiele różnych hand­lowych rozcieńczalników, które są przeznaczone do konkretnych wyrobów lakierowych, np. rozcieńczalników do wyrobów celulozo­wych i rozcień;zalników do wyrobów chemoutwardzalnych brw. Nie nale­ży stosować rczpuszczalników oraz rozcieńczalników niezgodnie z ich przeznaczenie^, gdyż może to doprowadzić do całkowitego znisz­czenia wyrobił lakierowego. W sytuacjach wątpliwych dobór tych składników należy skonsultować z producentem wyrobu lakierowego. Zaostrzając się od lat przepisy dotyczące warunków pracy i ochrony środowiska zmierzają do wydatnego ograniczenia stosowa­nia rozpuszczalników bądź wręcz do ich wyeliminowania. Zamiast nich coraz powszechniej stosuje się wyroby lakierowe wodorozpuszczalne lub wodorozcieńczalne, które stanowią jeden. z najbardziej korzystnych dla środowiska systemów lakierowych.
Opublikowane w kategorii Biznes , Ekonomia , Pieniądze, Blogroll, Budownictwo mieszkaniowe, Inne

Zawarte tagi:
 

Dodajmy, że tak rozumiane teorie są teoriami sensu largo, tj. wiedzą dotycząc* jakiejś dziedziny zjawisk — w tym przypadku projektowania. W obrębie tych teorii kształtują się teorie sensu stricto, tj. sądy klasowe i systemy sądów klasowych, to znaczy dotyczących tych klas zjawisk, które są podatne do budowania o nich teorii adekwatnych Teorie szczegółowe projektowania dostarczają teorii ogólnej materiału do generalizacji, teoria ogólna zaś służy rezultatami generalizacji — różnymi przecież jakościowo od uogólnianych źródeł — wskazując na to, co wymaga konkretyzacji na gruncie teorii szczegółowych. W tym sensie można by zgodzić się na powiedzenie, że ogólna teorii projektowania staje się metateorią projektowanie . Byłoby to jednak powiedzenie na wyrost Nie dysponujemy bowiem jeszcze systemami (adekwatnymi) zdań, które tworzyłyby taki teorie szczegółowe projektowania, aby było możliwe formułowanie nadrzędnej teorii (adekwatnej) tego, jak są budowane owe teorie szczegółowe. Ogólną teorię projektowani; można obecnie rozumieć jako metateorię w tym sensie, że szczegółowym teoriom projektowania dostarcza programu dociekań teoretycznych, ogólnej struktury oraz metody badań czyli uznawania zdań wypowiadanych przez te teorie za poznawczo ugruntowane. Dwie kwestie, nie tyle metodologiczne, ile wiążące się z metodologią, wymagaj tutaj poruszenia. Pierwszą z nich jest stosunek metodologii projektowania do pozostałych działów projektoznawstwa, drugą zaś — sprawa pożytków płynących z uprawiania metodologii projektowania. Omówimy je powołując się na wypowiedzi innych autorów n tematy podobne, lecz dotyczące nauki.
Opublikowane w kategorii Blogroll, Inne, Rozrywka

Zawarte tagi:
 
Strona 1 z 212